Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej

Coveris Rigid Polska Sp. z o.o. posiada zgodę na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej wg taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Raport OSD z konsultacji 20.06.2017

Instrukcja RiESD 24.06.2017

 

—————————————————————————————————————

Załączniki:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (archiwum)