Zrównoważony rozwój

Zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez narażania na szwank przyszłości społeczeństwa i Ziemi.

Coveris dąży do uzyskania równowagi między zaspokajaniem funkcjonalnych i ekonomicznych potrzeb klientów, a wartościami ekologicznymi oraz przyszłością społeczeństwa i Ziemi. Pamiętając o tym, wybieramy takie rozwiązania w dziedzinie produkcji opakowań, które uwzględniają aspekt ekologiczny oraz odpowiedzialność naszej firmy, naszych partnerów i naszych klientów wobec środowiska naturalnego. Tę misję realizujemy poprzez:

  • Minimalizowanie wpływu procesów produkcyjnych na środowisko;
  • Identyfikowanie możliwości wydajniejszego wykorzystania materiałów do produkcji naszych opakowań,
    także z materiałów wtórnych;
  • Zapewnianie naszym klientom innowacyjnych rozwiązań, które pomagają w osiąganiu celów  w zakresie zrównoważonego rozwoju;
  • Wdrażanie nowych technologii, które eliminują marnotrawstwo w całym cyklu życia naszych produktów;
  • Zachęcanie do ponownego wykorzystania produktów wytwarzanych przez Coveris;
  • Wspieranie lokalnych inicjatyw w naszych międzynarodowych oddziałach;
  • Zapewnianie pracownikom szkoleń w celu mobilizacji do jeszcze większego wysiłku w kierunku zapewnienia zrównoważonego rozwoju;
  • Regularne monitorowanie procesów i poszukiwanie możliwości zmniejszenia naszego wpływu na środowisko.

 

W pełni dostosowujemy się do obowiązujących lokalnych, krajowych i międzynarodowych standardów i przepisów dotyczących wszystkich aspektów naszej działalności, łącznie z obszarami naszego wpływu na środowisko.