Polityka prywatności

Firma Coveris Holdings S.A. (dalej zwana „Coveris”, „my”, „nam”, „nasz” lub „nas”) poważnie traktuje Państwa prywatność. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, opisującą, jakiego rodzaju dane gromadzimy za pośrednictwem www.coverisrigid.com (dalej zwanej „Witryną”) oraz jak wykorzystujemy te informacje.

Data wejścia w życie: 25 maj 2018 r.

A. Ogólny zarys

Niniejsza Polityka prywatności stanowi część regulaminu Witryny i mu podlega. Niniejsza Polityka prywatności opisuje to, w jaki sposób Coveris traktuje informacje umożliwiające identyfikację osoby (PII), zwane dalej „Danymi osobowymi” oraz inne dane nieosobowe, które są gromadzone, kiedy odwiedzają Państwo Witrynę i kiedy zamawiają Państwo produkty lub rejestrują się, aby uzyskać usługi Witryny. Odwiedzając Witrynę i zamawiając za jej pośrednictwem produkty lub usługi jednoznacznie przyjmują Państwo do wiadomości, że akceptują Państwo praktyki i politykę przedstawione w niniejszej Polityce prywatności i zgadzają się na wykorzystywanie i ujawnianie przez nas Państwa Danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z warunkami niniejszej Polityki prywatności, prosimy o niekorzystanie z Witryny. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, można się z nami skontaktować poprzez formularz dostępny na stronie: https://www.coverisrigid.com/contact po wybraniu swojego kraju.

B. Gromadzone przez nas informacje

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z Witryny w celu zamówienia produktów lub usług, może być wymagane podanie informacji kontaktowych, danych związanych z tożsamością, informacji o płatności oraz innych. Dane, które gromadzimy od Państwa poprzez Witrynę umożliwiają nam zapewnianie, utrzymywanie i udoskonalanie Witryny, personalizację Państwa doświadczeń, przetwarzanie Państwa żądań i przetwarzanie żądań innych osób. Obejmują one następujące informacje:

Dane osobowe, których nam Państwo dostarczają lub ujawniają czy też umieszczają w związku z Witryną, co może obejmować:

 • Państwa imię i nazwisko, adres, kraj, numer telefonu, adres email, informacje dotyczące urządzenia mobilnego oraz informacje i preferencje dotyczące karty kredytowej;
 • Wszelkie publikowane przez Państwa informacje, łącznie ze zdjęciami, filmami i inną zawartością; oraz
 • Komunikaty i inne wiadomości, łącznie z korespondencją pomiędzy Państwem a Coveris.

Gromadzone przez nas na Witrynie dane nieosobowe (NPII), w tym Państwa adres IP, dane komputerowe związane z rejestracją w systemie, dane statystyczne dotyczące wyświetleń strony, ruchu na i z Witryny oraz poszczególnych stron na Witrynie i dane, które możemy gromadzić poprzez pliki cookies lub innymi sposobami. Mogą Państwo podjąć kroki, by zablokować pliki cookies w swojej przeglądarce; może to jednak wpłynąć na możliwość użytkowania Witryny. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookies na stronie https://www.coverisrigid.com/pl/polityka-plikow-cookie/ w celu uzyskania obszerniejszych informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookies.

C. Wykorzystywanie i ujawnianie przez nas Państwa danych

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do: dostarczania Państwu produktów i świadczenia usług; rozstrzygania sporów, obliczania i pobierania opłat oraz rozwiązywania problemów; weryfikowania tożsamości użytkowników oraz dostarczanych przez nich informacji; promowania bezpiecznej obecności online i wdrażania naszej polityki; optymalizacji Witryny; analizowania korzystania z Witryny; zwiększania i pomiaru zainteresowania naszymi produktami i usługami oraz informowania użytkowników o produktach i usługach; dostarczania użytkownikom informacji, które mogą wpłynąć na ich korzystanie z Witryny oraz naszych produktów i usług; przekazywania ofert marketingowych i promocyjnych; zapewniania obsługi klienta; oraz prowadzenia innych działań w ramach działalności gospodarczej. W ramach naszej działalności możemy wykorzystywać Państwa Dane osobowe do dostarczania Państwu informacji dopasowanych do Państwa zaintersowań. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas wiadomości email lub innych lub jeśli chcieliby Państwo usunąć swoje dane z naszej bazy, prosimy o odnośną informację drogą mailową poprzez formularz dostępny na stronie: https://www.coverisrigid.com/contact po wybraniu swojego kraju. Jeśli zamówią Państwo produkty lub usługi poprzez Witrynę, możliwe, że będą Państwo otrzymywać od Coveris pewne komunikaty, takie jak ogłoszenia administracyjne i wiadomości związane z obsługą klienta, bez możliwości zablokowania ich otrzymywania. Okresowo możemy wdrażać rozwiązania stworzone dla skuteczniejszej obsługi Państwa preferencji dotyczących komunikacji. W każdym takim przypadku będziemy dążyli do odzwierciedlenia wszelkich wyrażonych lub przekazanych wcześniej preferencji w ramach takich rozwiązań. Możemy przekazywać Dane osobowe następującym podmiotom – na co niniejszym wyrażają Państwo zgodę: Jednostki stowarzyszone korporacji – w celu wspomagania koordynacji dostarczania produktów i świadczenia usług. Usługodawcy i inne jednostki wspomagające naszą działalność gospodarczą i biorące udział w dostarczaniu naszych produktów i świadczeniu usług. Przykłady obejmują między innymi: utrzymanie serwerów, wysyłanie wiadomości email, usuwanie powtarzających się informacji z list użytkowników, analiza danych, zapewnianie wsparcia marketingowego, przetwarzanie płatności, przegląd treści, zapewnianie obsługi klienta oraz transport i dostawa produktów. Strony trzecie – jeśli naszym zdaniem ujawnienie będzie wskazane lub konieczne dla zachowania zgodności z przepisami prawa, dla wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków użytkowania i innych umów, lub dla ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Coveris, naszych pracowników, naszych użytkowników lub innych. Może to obejmować wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustami i redukcji ryzyka kredytowego. Podmioty, które nabędą Coveris lub nasze aktywa. W niektórych przypadkach możemy podjąć decyzję o kupnie lub sprzedaży aktywów. W tego typu transakcjach dane użytkowników, łącznie z Państwa Danymi osobowymi, są zazwyczaj jednym z przekazywanych aktywów biznesowych. Co więcej, jeśli Coveris, wszystkie nasze aktywa lub Witryna zostaną nabyte, lub w mało prawdopodobnym przypadku, że Coveris zakończy działalność lub zbankrutuje, dane użytkowników, łącznie z Państwa Danymi osobowymi, będą stanowiły część aktywów przekazywanych stronie trzeciej lub przez nią nabywanych. Potwierdzają Państwo, że takie przekazania mogą mieć miejsce oraz że każdy nabywca Coveris, naszych aktywów lub Witryny może kontynuować wykorzystywanie Państwa Danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Osoby lub podmioty, co do których wyrażają Państwo zgodę, aby przekazane im zostały Państwa Dane osobowe. Na przykład kiedy żądają Państwo informacji, usług lub produktów od nas lub naszych jednostek stowarzyszonych lub strony trzeciej poprzez Coveris, lub kiedy umieszczają Państwo na witrynie dane, udzielają Państwo zgody, abyśmy przekazywali te dane innym. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że za każdym razem, kiedy umieszczają Państwo dane na Witrynie lub poprzez nią, udzielają nam Państwo zgody na przekazywanie tych danych stronom trzecim. Podmioty przetwarzające płatności. Jeśli zakupią Państwo produkty poprzez Witrynę, informacje o płatności mogą być gromadzone przez zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności. Należy mieć na uwadze fakt, że każdy zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności gromadzi i przekazuje Państwa informacje zgodnie z własną polityką prywatności i regulaminem usług. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą polityką i regulaminem.

 

D. Witryny zewnętrzne

Wiadomości email od Coveris lub naszych partnerów biznesowych, a także samej Witryny, mogą zawierać linki do innych witryn internetowych, łącznie ze stronami, które mogą, ale nie muszą być własnością Coveris lub być przez nas obsługiwane. Witryna może także linkować lub zawierać zewnętrzne witryny lub usługi w celu realizacji zamówień, przetwarzania płatności i świadczenia innych usług. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani treść takich witryn, co obejmuje także wykorzystywanie przez takie strony wszelkich informacji zgromadzonych, kiedy odbiorcy wiadomości email lub odwiedzający Witrynę klikają w linki do tych stron lub korzystają z usług świadczonych im poprzez Witrynę. Jeśli będą Państwo odwiedzali takie witryny lub korzystali z usług świadczonych przez nie poprzez Witrynę, zachęcamy do zapoznania się z praktykami dotyczącymi prywatności oraz wszelkimi regulaminami korzystania z takich stron.

E. Dostęp, wgląd i zmiana Państwa Danych osobowych

Mogą Państwo uzyskać dostęp i wgląd oraz zmieniać informacje zawarte na swoim koncie w dowolnym czasie. Aby uzyskać wgląd we wszelkie przechowywane przez nas dotyczące Państwa Dane osobowe, które nie są dostępne na Witrynie, mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez formularz dostępny na : https://www.coverisrigid.com/contact po wybraniu swojego kraju.

Możemy usuwać Dane osobowe, które nie są nam już potrzebne w celach opisanych w niniejszym dokumencie. Jednakże wszelkie informacje, które Państwo opublikowali, mogą nadal być wyświetlane, chyba że zostaną przez Państwa usunięte. Co więcej, zgodnie z prawem przechowujemy Dane osobowe w celu rozstrzygania sporów i wdrażania naszej polityki.

F. Bezpieczeństwo

Jeśli mają Państwo chronione hasłem konto na Witrynie, dbanie o bezpieczeństwo swojego konta i Danych osobowych jest Państwa odpowiedzialnością. Należy dokonać odpowiedniego wyboru hasła i właściwie je chronić oraz ograniczyć dostęp do swojego komputera i przeglądarki, wylogowując się po ukończeniu działań na swoim koncie.

Aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi i promować bezpieczeństwo danych oraz właściwe wykorzystywanie informacji, korzystamy z różnych narzędzi wspomagających nas w chronieniu Państwa danych. Należy jednak być świadomym faktu, że „doskonałe bezpieczeństwo” w Internecie nie istnieje. Strony trzecie mogą bezprawnie przejąć lub uzyskać dostęp do przekazów lub prywatnej komunikacji. Nie należy się spodziewać, że Państwa Dane osobowe pozostaną prywatne.

G. Bezpieczeństwo

Coveris dba o bezpieczeństwo i prywatność korzystających z Internetu dzieci. Nigdy świadomie nie wymagamy Danych osobowych od nikogo w wieku poniżej 13 lat bez uprzedniej weryfikowalnej zgody rodziców. Jeśli zauważą Państwo, że Państwa dziecko w wieku poniżej 13 lat dostarczyło nam Danych osobowych bez wcześniejszej weryfikowalnej zgody rodziców, prosimy o kontakt z nami poprzez formularz dostępny na: https://www.coverisrigid.com/contact po wybraniu swojego kraju. Dołożymy wszelkich starań, aby takie dane zostały niezwłocznie usunięte z naszych plików.

H. Zawiadamianie o zmianach

Niniejsza Polityka prywatności może być przez nas zmieniana w dowolnym czasie poprzez umieszczenie zaktualizowanego pliku na Witrynie. W przypadku aktualizacji wszelkie zapisy obowiązywać będą wraz z umieszczeniem na Witrynie.

I. Pytania lub obawy

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub obawy związane z prywatnością na Witrynie, prosimy o przesłanie szczegółowej wiadomości poprzez formularz dostępny na: https://www.coverisrigid.com/contact po wybraniu swojego kraju. Dołożymy wszelkich starań, aby na nie odpowiedzieć.

Nasz adres pocztowy to:

Coveris Rigid Polska sp. z o.o.
Ul.Budowlana 6
41-100 Siemianowice Śląskie

Nasz adres email dostępny jest na stronie https://www.coverisrigid.com/contact po wybraniu Państwa kraju.

Dla odwiedzających z EOG

Szanujemy prywatność każdej osoby odwiedzającej lub rejestrującej się na stronie coverisrigid.com („Witrynie”) oraz korzystającej z usług udostępnianych przez nas na Witrynie, a także nawiązującej z nami kontakt w celu dokonania zakupu produktów lub usług (czy też poprzez Witrynę, czy nie) (nasze „Usługi”) i jesteśmy zaangażowani w zapewnianie bezpiecznego doświadczenia online.

 1. Cel niniejszej Polityki

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) jest objaśnieniem naszego traktowania wszelkich danych osobowych, które możemy od Państwa gromadzić lub które uzyskaliśmy w związku z Państwem od strony trzeciej, a także celów przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności opisuje także to, jak przetwarzamy dane osobowe odnośnie wszelkich stron trzecich wspomagających nas w dostarczaniu Witryny lub Usług. Niniejsza Polityka prywatności określa także Państwa prawa odnośnie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać .

Niniejsza Polityka prywatności informuje Państwa o naturze dotyczących Państwa danych osobowych, które są przez nas przetwarzane oraz o sposobie, na jaki mogą Państwo zażądać ich usunięcia, aktualizacji, przeniesienia i/lub zapewnienia Państwu do nich dostępu.

Niniejsza Polityka prywatności zamierzona jest tak, aby wspierać Państwa w podejmowaniu poinformowanych decyzji przy korzystaniu z Witryny i naszych Usług. Prosimy o poświęcenie chwili na jej przeczytanie i zrozumienie. Należy mieć na uwadze, że powinna ona być przeczytana wraz z naszym Regulaminem korzystania z Witryny.

Prosimy także pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie tylko do wykorzystywania Państwa danych osobowych uzyskanych przez nas. Nie ma zastosowania do Państwa danych osobowych zgromadzonych w trakcie Państwa kontaktów ze stronami trzecimi.

 1. Kim jesteśmy i co robimy?

Witryna i nasze Usługi obsługiwane są przez Coveris Holdings S.A. („my”, „nam”, „nasz” lub „nas”). Więcej informacji można uzyskać .

Coveris Holdings S.A. jest administratorem danych odpowiedzialnym za Państwa dane osobowe przetwarzane przez Witrynę.

Coveris Holdings S.A.. (société anonyme), firma założona i działająca zgodnie z przepisami prawa Luksemburga, z siedzibą pod adresem 1B Heienhaff, L–1736 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga, oraz zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek Luksemburga pond numerem B 178003.

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że w zależności od kraju, z którego wchodzi się na Witrynę oraz tego, z którym podmiotem Coveris zawierana jest umowa w związku z Usługami, administratorami danych odpowiedzialnymi za przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z Usługami mogą być następujące podmioty:

Coveris Rigid (Zell) Deutschland GmbH
Coveris Rigid Deutschland GmbH
Coveris Rigid (Ravensburg) Deutschland GmbH
Coveris Rigid Polska Sp. z o.o.
Coveris Rigid Polska Sp. z o.o. Oddział w Skierniewicach
Coveris Rigid Lietuva UAB
Coveris Rigid Packaging Ukraine LLC
Coveris Rigid Serbia d.o.o.
Coveris Rigid Romania S.R.L.
Coveris Rigid Hungary Kft
Coveris Rigid Netherlands B.V.
Coveris Rigid Bulgaria JSC
Coveris Rigid (Mansfield) UK Limited
Coveris Rigid UK Limited
Coveris Rigid Finland Oy
Coveris Rigid France SAS
Coveris Rigid Turkey A.Ṣ.
Coveris Rigid NA Inc.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcą skorzystać ze swoich praw w niej opisanych, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez wysłanie wiadomości email do (prosimy wybrać odpowiednią jednostkę gospodarczą Coveris): ISO.Rigid@coveris.com

Jeśli wchodzą państwo na Witrynę lub świadczone są Państwu usługi w Niemczech, prosimy zwrócić uwagę na to, że niemieckie podmioty mają swojego Inspektora Ochrony Danych, którego adres email jest następujący: DPO.Germany@coveris.com.

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy?

Głównym celem gromadzenia przez nas od Państwa danych osobowych jest: (i) weryfikacja Państwa tożsamości; (ii) wsparcie ulepszania naszych produktów i usług oraz opracowywania i wprowadzania na rynek nowych produktów i usług; (iii) realizacja żądań zgłaszanych przez Państwa na Witrynie; (iv) rozpatrywanie lub rozstrzyganie zapytań lub sporów; (v) przestrzeganie obowiązującego prawa, postanowień sądowych, innych postępowań sądowych lub wymogów organów nadzoru; (vi) egzekwowanie naszych umów z Państwem lub stronami trzecimi; (vii) ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa naszego i stron trzecich, łącznie z naszymi innymi klientami i użytkownikami Witryny; (viii) zapewnianie wsparcia dla świadczenia naszych Usług; oraz (ix) wykorzystywanie ich na inne sposoby w związku z wymogami lub przyzwoleniem stosownych przepisów prawa.

Aby realizować te cele, zazwyczaj przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko, stanowisko pracy i nazwa firmy.

 • Dane kontaktowe wraz z adresem email.

 • Dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania.

 • Inne informacje związane ze świadczeniem usług.

W szczególności wykorzystujemy Państwa dane osobowe do następujących celów:

 • Dostarczanie produktów i świadczenie usług. Więcej informacji można uzyskać .

Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe, które dobrowolnie przekazują nam Państwo podczas korzystania z Witryny i/lub w związku ze świadczeniem Usług. Używamy przekazanych nam przez Państwa danych kontaktowych do odpowiadania na prośby o informacje, realizacji dostaw zamówionych produktów i usług, lub przy świadczeniu Usług.

Komu przekazujemy w tym celu Państwa dane osobowe?

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom stron trzecich:

 • Dostawcy systemów i usług wspomagający nas w aktualizowaniu lub utrzymywaniu naszego systemu zarządzania relacjami z klientami lub w działaniach marketingowych; oraz

 • Konsultanci doradzający nam w zakresie inicjatyw związanych z produktami i marketingiem.

Jaka jest nasza podstawa prawna?

W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystywanie Państwa danych osobowych w taki sposób, aby upewnić się, że jesteśmy w stanie zająć się wszelką konieczną administracją Usług.

Nasza strona wykorzystuje różne interfejsy użytkownika, aby umożliwić Państwu uzyskiwanie informacji o naszych produktach i usługach: należą do nich drukowane i elektroniczne formularze zapytań. Podanie danych kontaktowych wraz z bliższymi danymi osobowymi związanymi z Państwa zapytaniami dotyczącymi obsługi klienta może być wymagane każdorazowo. Dane te są wykorzystywane dla umożliwienia nam odpowiadania na Państwa zapytania.

Komu przekazujemy w tym celu Państwa dane osobowe?

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych w tym celu.

Jaka jest nasza podstawa prawna?

W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystywanie Państwa danych osobowych w taki sposób, aby upewnić się, że zapewniamy Państwu najlepszą możliwą obsługę klienta.

 • Państwa opinie o naszych produktach i usługach. Więcej informacji można uzyskać .

Okresowo będziemy się z Państwem kontaktować, aby poprosić Państwa o podzielenie się z nami opiniami na temat naszych produktów i usług w formie ankiet online lub pocztowych. Informacje te są przez nas wykorzystywane do podnoszenia jakości usług świadczonych przez nasz personel. Państwa opinie służą nam też do monitorowania jakości naszych produktów i usług oraz są dla nas pomocne w wyborze przyszłych linii produktów i usług.

Komu przekazujemy w tych celach Państwa dane osobowe?

W zakresie badań opinii klientów i próśb o opinie korzystamy ze wsparcia zewnętrznego usługodawcy.

Nasz zewnętrzny usługodawca działa na terenie USA. Wykorzystywanie przez niego Państwa danych osobowych regulowane jest przez unijne wzory klauzul umownych (ang. EU Model Contracts).

 

Jaka jest nasza podstawa prawna?

W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystywanie informacji dostarczanych przez Państwa w ramach opinii dla wyżej opisanych celów.

 • Administracja biznesowa i przestrzeganie przepisów prawa. Więcej informacji można uzyskać .

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe dla następujących celów związanych z administracją biznesową i przestrzeganiem przepisów prawa:

 • aby przestrzegać obowiązujących nas przepisów prawa (łącznie z wszelkimi zobowiązaniami KYC (znaj swojego klienta), związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (ang. Anti–Money Laundering) i zwalczaniem przekupstwa (ang. Anti–Bribery) oraz restrykcjami związanymi z kontrolą eksportu (ang. Export Control) i sankcjami handlowymi (ang. Trade Sanctions));

 • dla dochodzenia naszych praw;

 • dla realizacji wszelkich zadań administracyjnych związanych z jakimikolwiek stronami trzecimi, które wspierają nas w dostarczaniu klientowi Witryny lub Usług (oraz podobnymi);

 • dla ochrony praw stron trzecich; oraz

 • w związku z przekształceniem biznesowym takim jak umowa o dostawy z przedsiębiorstwem zewnętrznym lub fuzja albo też nabycie przez inną firmę lub sprzedaż wszystkich lub części naszych aktywów.

Komu przekazujemy w tych celach Państwa dane osobowe?

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe profesjonalnym doradcom, takim jak prawnicy i księgowi i/lub organom rządowym lub organom nadzoru. Będziemy także przekazywać Państwa dane zewnętrznemu dostawcy oprogramowania, który przechowuję bazę danych podmiotów i osób ograniczoną na mocy przepisów o sankcjach handlowych krajów, w których prowadzimy działalność. Usługodawca ten działa na terenie USA. Wykorzystywanie przez niego Państwa danych osobowych regulowane jest przez unijne wzory klauzul umownych.

Jaka jest nasza podstawa prawna?

Kiedy wykorzystujemy Państwa dane osobowe w związku z przekształceniem biznesowym, egzekwowaniem naszych praw lub ochroną praw stron trzecich, leży to w naszym uzasadnionym interesie. Odnośnie wszystkich innych celów opisanych w tej części mamy prawny obowiązek wykorzystywania Państwa danych osobowych, aby przestrzegać obowiązujących nas przepisów prawa, nałożonych na nas np. przez postanowienie sądowe.

Kiedy przekazujemy Państwa wrażliwe dane osobowe, uzyskujemy od Państwa zgodę na ich przekazanie.

 

 • Potrzeby i analiza klientów. Więcej informacji można uzyskać .

Analizujemy Państwa dane kontaktowe oraz inne dotyczące Państwa dane osobowe będące obserwacjami Państwa interakcji z naszą Witryną, naszymi komunikatami mailowymi do Państwa i/lub z naszymi produktami i usługami, takimi jak produkty i usługi, które Państwo zakupili lub przeglądali.

W przypadkach, w których wyrazili Państwo na to zgodę (jeśli jest ona wymagana prawem), używamy plików cookies, plików logowania (ang. log files) i innych technologii w celu gromadzenia danych osobowych z używanego przez Państwa do uzyskiwania dostępu do Witryny sprzętu i programowania komputerowego lub urządzenia mobilnego. Objemuje to następujące dane:

 • Adres IP w celu monitorowania ruchu na Witrynie i jego wielkości;

 • Identyfikacja sesji w celu śledzenia statystyk użytkowania na naszej Witrynie;

 • Informacje dotyczące Państwa zainteresowań osobistych lub zawodowych, demografii, nawyków zakupowych, doświadczeń z naszymi produktami oraz preferencji dotyczących kontaktu.

Nasze strony internetowe i wiadomości email zawierają „pliki cookies”, „sygnalizatory web” (ang. „web beacons”) lub „znaczniki pikselowe” (ang. „pixel tags”). (“Znaczniki”). Znaczniki pozwalają nam na śledzenie odebrania skierowanej do Państwa wiadomości email, liczenie użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową lub otwarli wiadomość email oraz gromadzenie innych rodzajów zbiorczych informacji. Kiedy klikną Państwo w wiadomość email zawierającą Znacznik, Państwa dane kontaktowe mogą być następnie odniesione do źródłowej wiadomości email i odpowiedniego Znacznika.

W niektórych naszych wiadomościach email umieszczamy gotowe do kliknięcia łączę URL powiązane z określonymi witrynami zarządzanymi przez nas lub w naszym imieniu.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odnieść się do naszej polityki plików cookies.

Informacje te wykorzystywane są do tworzenia profili oraz badania Państwa nawyków zakupowych oraz nawyków zakupowych innych naszych klientów. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, do celów badania potrzeb klientów będziemy wykorzystywać także Państwa dane lokalizacyjne.

Używając tych informacji jesteśmy w stanie mierzyć efektywność naszych treści oraz to, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej Witryny i Usług. Pozwala nam to odkrywać, które strony naszej Witryny są najatrakcyjniejsze dla naszych gości, które części naszej Witryny są najbardziej interesujące oraz jakiego rodzaju oferty podobają się zarejestrowanym u nas użytkownikom.

Informacje te są także wykorzystywane do wspomagania wyboru przyszłych linii produktów i usług, a także projektowania Witryny i zapamiętywania Państwa preferencji zakupowych.

Używamy tych informacji również dla celów marketingowych (aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy odnieść się do części dotyczącej marketingu zawartej poniżej).

Komu przekazujemy w tych celach Państwa dane osobowe?

Przekazujemy Państwa dane osobowe różnym zewnętrznym dostawcom usług w celu uzyskania wsparcia w analityce potrzeb klientów. Dostawcy ci opisani są w naszej Polityce plików cookies.

Niektórzy z naszych zewnętrznych usługodawców działają na terenie USA. Wykorzystywanie przez niech Państwa danych osobowych regulowane jest przez unijne wzory klauzul umownych.

Jaka jest nasza podstawa prawna?

Jeśli Państwa dane osobowe są całkowicie anonimowe, nie potrzebujemy podstawy prawnej do ich wykorzystywania, ponieważ informacje takie nie stanowią już danych osobowych podlegających regulacji ustaw o ochronie danych. Jednakże wykorzystywanie przez nas takich anonimowych danych osobowych może podlegać innym prawom w przypadkach, kiedy wymagana jest Państwa zgoda. Aby usyskać więcej informacji, prosimy odnieść się do naszej Polityki plików cookies.

Jeśli Państwa dane osobowe nie są anonimowe, w naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystywanie Państwa danych osobowych w taki sposób, aby upewnić się, że dostarczamy Państwu i innym naszym klientom jak najlepszych produktów i usług.

Państwa dane lokalizacyjne będą przez nas wykorzystywane dla celów badania potrzeb klientów jeśli wyrażą Państwo na to zgodę.

 

 • Komunikacja marketingowa.

Prowadzimy następujące działania marketingowe z wykorzystaniem Państwa danych osobowych:

Wykorzystujemy informacje na temat Państwa zaobserwowane na podstawie Państwa interakcji z naszą witryną, naszymi wiadomościami email skierowanymi do Państwa i/lub z naszymi produktami i usługami (więcej informacji na temat gromadzonych danych i sposobu ich gromadzenia znaleźć można w części Potrzeby i analiza klientów zawartej powyżej), i/lub Państwa dane adresowe w celu wysyłania Państwu komunikatów marketingowych za pośrednictwem poczty.

Komu przekazujemy w tych celach Państwa dane osobowe?

Przekazujemy Państwa dane osobowe różnym zewnętrznym dostawcom usług pocztowych, którzy wspierają nas w dostarczaniu Państwu naszych kampanii marketingu pocztowego, łącznie z urzędem pocztowym.

 

Jaka jest nasza podstawa prawna?

Jeśli Państwa dane osobowe są całkowicie anonimowe, nie potrzebujemy podstawy prawnej do ich wykorzystywania, ponieważ informacje takie nie stanowią już danych osobowych podlegających regulacji ustaw o ochronie danych. Jednakże wykorzystywanie przez nas takich anonimowych danych osobowych może podlegać innym prawom w przypadkach, kiedy wymagana jest Państwa zgoda. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odnieść się do naszej Polityki plików cookies.

Jeśli Państwa dane osobowe nie są anonimowe, w naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystywanie Państwa danych osobowych do marketingu pocztowego.

Państwa dane lokalizacyjne będą przez nas wykorzystywane jeśli wyrażą Państwo na to zgodę.

Wykorzystujemy informacje na temat Państwa zaobserwowane na podstawie Państwa interakcji z naszą Witryną, naszymi wiadomościami email skierowanymi do Państwa i/lub z naszymi Usługami (więcej informacji na temat gromadzonych danych i sposobu ich gromadzenia znaleźć można w części Potrzeby i analiza klientów zawartej powyżej), i/lub Państwa adres email w celu wysyłania Państwu komunikatów marketingowych drogą emailową, jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie takich komunikatów marketingowych lub jeśli mamy ku temu inną podstawę prawną.

Komu przekazujemy w tych celach Państwa dane osobowe?

Przekazujemy Państwa dane osobowe różnym zewnętrznym dostawcom marketingu emailowego, którzy wspierają nas w dostarczaniu Państwu naszych kampanii marketingu emailowego.

 

Jaka jest nasza podstawa prawna?

Jeśli Państwa dane osobowe są całkowicie anonimowe, nie potrzebujemy podstawy prawnej do ich wykorzystywania, ponieważ informacje takie nie stanowią już danych osobowych podlegających regulacji ustaw o ochronie danych. Jednakże gromadzenie i wykorzystywanie przez nas takich anonimowych danych osobowych może podlegać innym prawom w przypadkach, kiedy wymagana jest Państwa zgoda. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odnieść się do naszej Polityki plików cookies.

Jeśli Państwa dane osobowe nie są anonimowe, w naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystywanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych.

Będziemy Państwu wysyłać komunikaty marketingowe drogą emailową tylko jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie takich komunikatów marketingowych lub jeśli mamy ku temu inną podstawę prawną.

 

 • Remarketing w mediach społecznościowych. Więcej informacji można uzyskać .

Wykorzystujemy informacje na temat Państwa zaobserwowane na podstawie Państwa interakcji z naszą Witryną, naszymi wiadomościami email skierowanymi do Państwa i/lub z naszymi Usługami (więcej informacji na temat gromadzonych danych i sposobu ich gromadzenia znaleźć można w części Potrzeby i analiza klientów zawartej powyżej) w celu zapewniania Państwu spersonalizowanych reklam w kanałach mediów społecznościowych obsługiwanych przez LinkedIn, Twittera, Facebooka i/lub Google, jeśli są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami takich usług.

Robimy to za odpowiednio pośrednictwem Facebook Customer Audiences i/lub Google Customer Match. Prosimy zauważyć, że takie działania także podlegają wyborom dotyczącym prywatności dokonanym przez Państwa odnośnie takich usług.

Komu przekazujemy w tych celach Państwa dane osobowe?

Przekazujemy Państwa adres email zewnętrznym dostawcom usług wspomagających nas w dziedzinie kampanii remarketingowych w mediach słoecznościowych.

Państwa zaszyfrowany adres email jest także przekazywany przez nas lub przez zewnętrznych dostawców usług do Facebooka i/lub Google zgodnie z poszczególnymi regulaminami Facebook Customer Audiences i/lub Google Customer Match.

 

Jaka jest nasza podstawa prawna?

Jeśli Państwa dane osobowe są całkowicie anonimowe, nie potrzebujemy podstawy prawnej do ich wykorzystywania, ponieważ informacje takie nie stanowią już danych osobowych podlegających regulacji ustaw o ochronie danych. Jednakże gromadzenie i wykorzystywanie przez nas takich anonimowych danych osobowych może podlegać innym prawom w przypadkach, kiedy wymagana jest Państwa zgoda. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odnieść się do naszej Polityki plików cookies.

Jeśli Państwa dane osobowe nie są anonimowe, w naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystywanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych.

Nie angażujemy się w remarketing w mediach społecznościowych.

 

 • Spostrzeżenia z mediów społecznościowych. Więcej informacji można uzyskać .

Jeśli są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami Facebooka lub usługi Google, będziemy używać Państwa adresu email w zakodowanym formacie w celu umożliwienia Facebookowi i Google wyszukiwania innych zarejestrowanych użytkowników ich usług, którzy podzielają podobne zainteresowania, co Państwo, w oparciu o:

 • informacje na temat Państwa zaobserwowane na podstawie Państwa interakcji z naszą Witryną, naszymi wiadomościami email skierowanymi do Państwa i/lub z naszymi Usługami (więcej informacji na temat gromadzonych danych i sposobu ich gromadzenia znaleźć można w części Potrzeby i analiza klientów zawartej powyżej); a także

 • informacji na Państwa temat posiadanych przez Facebooka i/lub Google.

Robimy to za odpowiednio pośrednictwem Facebook Lookalike Audiences i/lub Google Similar Audience. Prosimy zauważyć, że takie działania podlegają wyborom dotyczącym prywatności dokonanym przez Państwa odnośnie takich usług.

Komu przekazujemy w tych celach Państwa dane osobowe?

Przekazujemy Państwa adres email zewnętrznym dostawcom usług wspomagających nas w dziedzinie kampanii remarketingowych w mediach społecznościowych.

Państwa zaszyfrowany adres email jest także przekazywany przez nas lub przez zewnętrznych konsultantów marketingowych do Facebooka i/lub Google zgodnie z poszczególnymi regulaminami Facebook Customer Audiences i/lub Google Customer Match.

 

Jaka jest nasza podstawa prawna?

Jeśli Państwa dane osobowe są całkowicie anonimowe, nie potrzebujemy podstawy prawnej do ich wykorzystywania, ponieważ informacje takie nie stanowią już danych osobowych podlegających regulacji ustaw o ochronie danych. Jednakże gromadzenie i wykorzystywanie przez nas takich anonimowych danych osobowych może podlegać innym prawom w przypadkach, kiedy wymagana jest Państwa zgoda. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odnieść się do naszej Polityki plików cookies.

Jeśli Państwa dane osobowe nie są anonimowe, wykorzystywanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych leży w naszym uzasadnionym interesie.

 • Zostaną Państwo poinformowani o wszelkich innych celach, do których chcemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, a które nie są wymienione powyżej, oraz wszelkich innych zmianach, które proponujemy wprowadzić w istniejących celach, za pośrednictwem Państwa danych kontaktowych.

 1. W jaki sposób uzyskujemy Państwa zgodę?

Jeśli wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych wymaga Państwa zgody, wyrażenie takiej zgody jest możliwe:

 • poprzez postępowanie zgodnie z zapewnioną instrukcją w czasie gromadzenia Państwa danych osobowych; lub

 • w formie poinformowania nas drogą emailową, pocztową lub telefoniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych zawartych w niniejszej Polityce prywatności.

 1. Wykorzystywanie przez nas plików cookies i podobnych technologii

Powinni Państwo wiedzieć, że nasza Witryna korzysta z pewnych plików cookies, pikseli, sygnalizatorów, plików logowania i innych technologii. Prosimy o odniesienie się do naszej Polityki plików cookies w celu uzyskania obszerniejszych informacji na temat wykorzystywanych przez nas plików cookies oraz tego, jak nimi zarządzamy i jak są one usuwane.

 1. Zewnętrzni wykonawcy

Zgodnie z wymaganiami związanymi ze świadczeniem Usług możemy wyznaczyć administratorów danych będących podwykonawcami, takich jak m.in. deweloperzy stron internetowych, firmy hostingowe oraz agencje reklamowe, którzy będą przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu oraz zgodnie z naszymi wytycznymi. Zapewniamy odpowiedni poziom należytej staranności oraz niezbędną dokumentację umów w stosunku do każdego podwykonawcy, aby upewnić się, że przetwarzają oni dane osobowe w sposób właściwy i zgodny z naszymi zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi.

 1. Przekazywanie poza EOG

Jeśli przebywają Państwo w EOG, prosimy o zwrócenie uwagi na to, że w przypadku konieczności świadczenia Usług będziemy przekazywać dane osobowe do krajów znajdujących się poza EOG (także do innych firm należących do Grupy Coveris). Będziemy przy tym przestrzegać naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych związanych z danymi osobowymi, co obejmuje m.in. wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

 1. Linki i usługi zewnętrzne

Nasza Witryna zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych oraz usług. Prosimy mieć na uwadze, że kiedy korzystają Państwo z linku, aby opuścić naszą Witrynę i wejść na inną stronę internetową lub żądają Państwo usługi strony trzeciej, niniejsza Polityka prywatności nie ma już zastosowania. Więcej informacji można uzyskać .

Przeglądanie przez Państwa jakiejkolwiek innej strony internetowej i interakcje na niej lub Państwa kontakty z wszelkimi zewnętrznymi dostawcami usług podlegają zasadom i polityce tej strony internetowej lub dostawcy usług.

Nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie zatwierdzamy praktyk związanych z prywatnością żadnych stron trzecich.

Zachęcamy do zapoznania się z praktykami dotyczącymi prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony internetowej lub każdego zewnętrznego dostawcy usług, z którymi mają Państwo do czynienia, oraz do skontaktowania się z nimi w razie jakichkolwiek pytań dotyczących ich polityki i praktyk związanych z prywatnością.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych gromadzonych przez nas poprzez naszą Usługę i nie ma zastosowania do tych zewnętrznych stron internetowych oraz zewnętrznych dostawców usług.

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z Generalnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE (lub podobnego ustawodawstwa na całym świecie) lub dłużej, jeśli wymagać będą tego od nas nasze zobowiązania regulacyjne. Po tym czasie możemy zniszczyć takie pliki bez potrzeby powiadamiania oraz bez żadnej odpowiedzialności wobec Państwa. Jeśli zażądają Państwo swoich plików i dokumentów, możemy obciążyć Państwa kosztami skopiowania duplikatu.

Jeśli Państwa dane są użyteczne jedynie przez krótki czas, np. dla potrzeb konkretnych kampanii marketingowych, możemy je usunąć.

 1. Ochrona i poufność Państwa danych osobowych

Dokładamy starań, aby przekazane nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne i podejmiemy wszelkie zasadne środki ostrożności w celu ochrony ich przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Więcej informacji można uzyskać .

Wprowadziliśmy politykę bezpieczeństwa informacji, zasady i środki techniczne służące ochronie danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą przed:

 • nieuprawnionym dostępem;

 • niewłaściwym użyciem lub ujawnieniem;

 • nieuprawnionymi modyfikacjami;

 • przypadkową utratą lub bezprawnym zniszczeniem.

Wszyscy nasi pracownicy i administratorzy danych (tj. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu, w celach wymienionych powyżej), którzy mają dostęp do danych osobowych i zajmują się ich przetwarzaniem, są zobowiązani do przestrzegania poufności danych osobowych wszystkich użytkowników korzystających z naszych Usług.

 1. Jak uzyskać dostęp do swoich danych i innych praw?

W związku z posiadaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

Mogą Państwo skierować do nas zapytanie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli tak, istnieje możliwość wydania kopii tych danych (wraz z innymi szczegółami). Za wszelkie kolejne kopie możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości.

 • Prawo do sprostowania. Więcej informacji można uzyskać .

Mają Państwo prawo do sprostowania swoich niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. Jeśli udostępniliśmy Państwa dane osobowe stronom trzecim, w miarę możliwości powiadomimy je o sprostowaniu. Jeśli zechcą Państwo dowiedzieć się, komu udostępniliśmy Państwa dane osobowe, o ile to możliwe i zgodne z prawem, udzielimy Państwu takiej informacji, aby mogli Państwo skontaktować się z nimi bezpośrednio.

W niektórych przypadkach mogą Państwo wystąpić o usunięcie swoich danych osobowych – na przykład jeśli nie są już one niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub jeśli wycofali Państwo zgodę na ich przetwarzanie (w stosownych przypadkach). Jeśli udostępniliśmy Państwa dane osobowe stronom trzecim, w miarę możliwości powiadomimy je o ich usunięciu. Jeśli zechcą Państwo dowiedzieć się, komu udostępniliśmy Państwa dane osobowe, o ile to możliwe i zgodne z prawem, udzielimy Państwu takiej informacji, aby mogli Państwo skontaktować się z nimi bezpośrednio.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Więcej informacji można uzyskać .

Mają Państwo prawo zwrócić się o ‘zablokowanie’ lub zatrzymanie przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo dokładność tych danych lub jeżeli sprzeciwili się Państwo ich przetwarzaniu. Nadal będziemy jednak przechowywać Państwa dane osobowe. Powiadomimy Państwa przed zniesieniem jakichkolwiek ograniczeń. Jeśli udostępniliśmy Państwa dane osobowe stronom trzecim, w miarę możliwości powiadomimy je o ograniczeniu. Jeśli zechcą Państwo dowiedzieć się, komu udostępniliśmy Państwa dane osobowe, o ile to możliwe i zgodne z prawem, udzielimy Państwu takiej informacji, aby mogli Państwo skontaktować się z nimi bezpośrednio.

 • Prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji można uzyskać .

Od dnia 25 maja 2018 r. w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do uzyskania przekazanych nam danych osobowych (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego) i do ich ponownego wykorzystania, a także prawo do zlecenia przesłania tych danych dowolnej stronie trzeciej.

 • Prawo do sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Zaprzestaniemy ich przetwarzania, jeśli:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się o nasz uzasadniony interes lub uzasadniony interes innego podmiotu, chyba że wykażemy istotne określone prawnie względy dla ich przetwarzania; lub

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego.

 • Prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania. Więcej informacji można uzyskać .

Mają Państwo prawo nie być przedmiotem decyzji, jeśli jest ona oparta na automatycznym przetwarzaniu, włączając w to profilowanie, jeżeli ma ono dla Państwa skutek prawny lub w podobny sposób znacząco na Państwa wpływa, chyba że takie profilowanie jest niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy między Państwem a nami.

 • Prawo do wycofania zgody. Więcej informacji można uzyskać .

Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli polegamy na Państwa zgodzie (lub wyraźnej zgodzie) jako podstawie prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji można uzyskać .

Jeżeli mają Państwo obawy dotyczące jakiegokolwiek aspektu naszej polityki prywatności, w tym sposobu, w jaki przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe, mogą Państwo zgłosić się do Krajowego Inspektora Ochrony Danych, którego dane kontaktowe są dostępne pod adresem http://ec.europa.eu/justice/article–29/structure/data–protection–authorities/index_en.htm.

 1. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. Więcej informacji można uzyskać .

Aby upewnić się, że będą Państwo zawsze świadomi tego, jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe, będziemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności, tak aby odzwierciedlała wszelkie zmiany w tym, jak używamy Państwa danych. Możemy również wprowadzać zmiany w celu dostosowania się do zmian w obowiązujących wymogach prawnych lub regulacyjnych. Zachęcamy do okresowego sprawdzania niniejszej Polityki Prywatności w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe.